Pēc veiktās aptaujas rezultātiem līdz 2017. gadam aptuveni 70 % biofarmācijas kompāniju izmantos ārējās iespējas! (* Eric Langer. A new report details trends in 2012).