Pasitarkime dėl sindikavimo, jeigu

turite mažą biudžetą.